Allmänna affärsvillkor

Det viktigaste i Korthet

Konsumenträtt och returpolicy

Swedebeat e-handel lyder under distansköplagen
Vilket innebär full ångerrätt inom 14 dagar med vissa undantag.

Vänligen observera distansköplagens tillämpning på följande produkter:

 • CD & DVD - Dessa produkter levereras plomberade med cellofanplast. När plomberingen bryts hävs ångerrätten.
 • Nerladdningsbara digitala produkter - När leverans har påbörjats av den digitala filen hävs ångerrätten.'
 • Produkten anses vara under leverans när köpet är komplett i webbshoppen kassa.

Företags & Leveranspolicy

Swedebeat företagspolicy är att hålla högsta möjliga servicegrad gentemot kund samt att vara lättillgängliga oavsett kontaktmedium. Företagets ambition är dessutom att leverera rätt produkter till rätt pris i rätt tid med hög flexibilitet.

Utöver lagliga skyldigheter i konsumenträtt tillämpar Swedebeat även"goodwill" gentemot kund om synnerligen goda skäl kan anses föreligga. Vid eventuell tvist rättar sig företaget efter Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Lyssna på när Sveriges radios konsumentprogram Plånboken:

Besöker Swedebeat och diskuterar distansköplagens tillämpning på digitala produkter.


Kompletta villkor


Swedebeat Media Group AB, organisations nr. 556536-5975 (”Swedebeat”) driver webbplatsen swedebeat.se,  och därtill hörande sidor (”webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Swedebeat framgår på Webbplatsen. Via Webbplatsen kan du dels handla varor och tjänster direkt från Swedebeat, dels varor och tjänster från andra företag (”samarbetspartners ”) som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. I anknytning till varje vara eller tjänst på Webbplatsen anges om det är Swedebeat eller en samarbetspartner som säljer och levererar varan eller tjänsten. Du hittar denna information dels på den aktuella varusidan för varan eller tjänsten, dels i kassan. Om du handlar en vara eller tjänst från en Samarbetspartner via webbplatsen är det samarbetspartnern, inte Swedebeat, du ingår avtal med. Då tillämpas det även samarbetspartners egna allmänna villkor på köpet. Allmänna köpvillkor för respektive samarbetspartner finner du i kassan. Oavsett om du handlar från Swedebeat eller samarbetspartners kan du alltid kontakta Swedebeats kundtjänst, och betalningar sker via de betalningslösningar som erbjuds på Webbplatsen.

1. Allmänt

 1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. I de delar dessa Villkor är samma oavsett om du handlar en vara eller tjänst från Swedebeat eller samarbetspartnern benämns Swedebeat och samarbetspartnern gemensamt ”Säljaren”. Villkoren är enbart tillämpliga för kund som är konsument och som gör beställningar via webbplatsen.
 2. Såsom angivet ovan ingås avtal vid köp via webbplatsen mellan dig och Swedebeat och/eller mellan dig och en eller flera samarbetspartners. Du kan alltid se på varusidan och i kassan vem som är säljare. Även om du enbart köper samarbetspartners varor via webbplatsen med deras allmänna villkor godkänner du även Swedebeats allmänna villkor och integritetspolicy.
 3. För att kunna beställa på webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. Säljaren accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).
 4. Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Swedebeat ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från samarbetspartners eller en tredje part.
 5. Webbplatsen ägs av Swedebeat. Innehållet på webbplatsen ägs av Swedebeat eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Swedebeat.

2. Avtal och Beställning

 1. För att kunna göra ett köp via webbplatsen måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Swedebeats integritetspolicy.
 2. WhetherOavsett om Kunden beställer en vara av Swedebeat eller en samarbetspartner, så kommer Swedebeat att bekräfta din beställning som agent för samarbetspartnern. Ett avtal om köp ingås först när Swedebeat bekräftat kundens beställning och kunden mottagit orderbekräftelse från Swedebeat per e-post. Säljaren uppmanar kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med säljarens kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats. Om beställningen återkallas så kommer eventuella betalningar som kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen att återbetalas. 

3. Kunduppgifter mm.

 1. Swedebeat rekommenderar att kunden skapar ett användarkonto innan kunden handlar på webbplatsen. När kunden registrerar sitt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Swedebeats behandling av personuppgifter finns i Swedebeats integritetspolicy.
 2. Kunden åtar sig att se till att ingen annan än kunden kan använda kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Swedebeat om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts. 
 3. Om Swedebeat misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har Swedebeat rätt att stänga av Kunden. Swedebeat har även rätt att tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

 1. Vid beställning via webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser kan beroende på förval anges i svenska kronor eller Euro och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.
 2. Kunden kan betala på sätt som anges på webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Swedebeat förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller om kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

5. Kampanjer och erbjudanden

Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av säljaren i samband med kampanjen. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

 1. Varor som finns i lager levereras normalt inom fem arbetsdagar eller det antal arbetsdagar som anges på webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Swedebeat skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.
 2. Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar säljaren dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.
 3. Om paket ska lösas ut ska kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

7. Ångerrätt

 1. Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att kunden eller kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
 2. Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
  1. varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
  2. varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder, in-ear hörlurar, kosmetiska och hygieniska produkter så som smink och hårvård, löshår, hårtorkar, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor, fotbad och liknande produkter);
  3. en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis livsmedel eller läkemedel);
  4. ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
  5. digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
  Du kan därmed inte ångra en beställning av digitalt innehåll.
 3. Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.
 4. Om en vara har förseglats får kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).
 5. Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via webbplatsen ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Swedebeat via email. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av kunden kan kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverkettagit fram.
 6. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Swedebeat. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.
 7. Ibland kan säljaren erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på webbplatsen.
 8. 7.8 När kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som kunden betalat för varan tillbaka till kunden, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som säljaren erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har säljaren rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
 9. Säljaren betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Säljaren får dock vänta med återbetalningen tills säljaren tagit emot varan eller kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8a. Särskilda villkor

Du har rätt att använda Swedebeat produkterna för kommersiellt bruk. Detaljer angående dina rättigheter och begränsningar av dessa rättigheter att använda produkterna finns här:

Du går med på att inte bryta mot, kringgå, bakåtutveckla (reverse-engineer), dekompilera, ta isär, eller på annat sätt manipulera någon del av Säkerhetsstrukturen – eller att försöka eller hjälpa en annan person att göra så. Utan hinder av andra bestämmelser får du bränna Swedebeat produkter i form av ljud till CD, i den mån det är tillåtet enligt Användningsreglerna. Användningsreglerna kan kontrolleras och övervakas av Swedebeat i syfte att säkerställa att dessa efterlevs, och Swedebeat förbehåller sig rätten att genomdriva användningsreglerna utan att meddela dig.

8b Stötande material

Du är införstådd med att du, genom att använda Tjänsten, kan komma i kontakt med material som du finner vara kränkande, oanständigt, eller stötande, och att detta kan eller inte kan ha identifierats som sådant material. Icke desto mindre godkänner du att du använder Tjänsten på din egen risk och att Swedebeat inte har något ansvar gentemot dig avseende material som kan anses vara kränkande, oanständigt eller stötande. Produkttyper och beskrivningar tillhandahålls för bekvämlighetssyften, och du accepterar att Swedebeat inte garanterar dess korrekthet.

För att undvika ansträngning av muskler, leder eller ögon när du använder produkterna som erbjuds genom Butikerna, bör du alltid ta frekventa pauser, samt ta en längre vila om du upplever ömhet, trötthet eller obehag. En mycket liten del av befolkningen kan drabbas av anfall eller blackouter när de utsätts för blinkande ljus eller mönster, inklusive men inte begränsat till, när de spelar videospel eller ser på video. Symptomen kan innefatta yrsel, illamående, ofrivilliga rörelser, förlust av medvetandet, synförändringar, stickningar, domningar eller andra obehag. Uppsök läkare innan du använder produkterna som erbjuds genom Butikerna om du någon gång har drabbats av dessa eller liknande symptom, och sluta omedelbart att använda sådana produkter och uppsök läkare om de inträffar under din användning av sådana produkter. Föräldrar bör övervaka sina barns användning av produkterna som erbjuds genom Butikerna för att upptäcka tecken på symptom.

8c Immateriella rättigheter

Du är medveten om att Tjänsten, inklusive men inte begränsat till Swedebeat-produkter, grafik, användargränssnitt, ljudklipp, redaktionellt innehåll, och de skript och den mjukvara som används för att implementera Tjänsten, innehåller upphovsrättsskyddad information och material som ägs av Swedebeat och/eller dess licensgivare, och skyddas av tillämplig immaterialrättslig och övrig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du går med på att du inte ska använda sådan rättighetsskyddad information eller det övriga materialet på något annat sätt än för användning av Tjänsten enligt villkoren i detta avtal. Ingen del av Tjänsten får reproduceras i någon form eller med några medel, med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor. Du åtar dig att inte modifiera, låna ut, hyra ut, leasa, sälja, distribuera eller skapa något baserat tjänsten på något sätt, och du ska inte exploatera tjänsten på något otillåtet sätt, inklusive, men inte begränsat till, otillbörlig användning eller belastning av nätverkskapaciteten.

Utan hinder av andra bestämmelser i detta Avtal, förbehåller sig Swedebeat och dess licensgivare rätten att utan underrättelse ändra, stoppa, avlägsna eller neka tillgång till Swedebeat-produkterna, innehållet, eller annat material som utgör en del av Tjänsten. Swedebeat kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för dessa ändringar. Swedebeat får även utan ansvar och utan underrättelse, begränsa användningen och tillgången till vissa funktioner eller till vissa delar av tjänsten. Borttagande av innehåll från tjänsten kommer inte att påverka Produkter du redan har införskaffat från Tjänsten.

Swedebeat och/eller dess licensgivare äger upphovsrätten till Tjänsten, inklusive sammanställningar av innehåll, inlägg, länkar till andra tillgångar på internet, samt beskrivningar av sådana tillgångar. Användning av hela eller delar av Tjänsten på annat sätt än vad som häri tillåts är strängt förbjudet och utgör intrång i annans immateriella rättigheter och kan leda till straff- och skadeståndsansvar för dig, inklusive eventuellt ekonomiskt skadestånd för upphovsrättsintrång.

Swedebeat, dess logotyp och varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med Tjänsten, är varumärken eller registrerade varumärken ägda av Swedebeat Sverige och/eller andra länder. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper använda i samband med tjänsten kan vara varumärken ägda av respektive innehavare. Du erhåller ingen licens eller rätt till nyttjande av dessa varumärken.

Du inte kommer inte att använda albumomslag på något sätt som innebär intrång i eller överträdelse av detta avtal eller rättigheter som innehas av annan part och att Swedebeat inte på något sätt ansvarar för någon sådan användning av dig.

9. Garanti och reklamation

 1. Vissa av Säljarens varor kan omfattas av garanti. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.
 2. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta säljaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på webbplatsen.
 3. Säljaren står för returfrakten för godkända reklamationer.
 4. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer säljaren att kompensera kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Säljaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att säljaren mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer säljaren riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se.
 5. Vid mottagen felaktig eller defekt vara där kund önskar ny ersättningsvara, kommer säljaren att skicka ut ersättningsvaran efter att den reklamerade varan mottagits i retur.
 6. Swedebeat anstränger sig för att leverera Produkterna utan fel eller brister. Om en försening eller brist ändå skulle uppkomma har du rätt att kräva leverans/omleverans eller prisavdrag. Om förseningen eller bristen är materiell har du rätt att häva din beställning. Du har också rätt att kräva ersättning för ekonomisk skada som du har förorsakats som ett direkt resultat av förseningen eller bristen. Ansvar enligt denna bestämmelse är dock begränsat på följande sätt:
  1. Du har inte rätt till ersättning om orsaken till förseningen eller bristen ligger utanför Swedebeats kontroll, och Swedebeat inte rimligen kunde förväntas räkna med detta vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller att förhindra eller motverka det.
  2. Om förseningen eller bristen har förorsakats av oberoende uppdragstagare som Swedeeat har anlitat för att utföra dess skyldighet mot dig, skall Swedebeat ansvara enbart om en sådan oberoende uppdragstagare inte skulle ha varit ansvarsfri enligt punkt a ovan. Begreppet oberoende uppdragstagare innefattar leverantören av mjukvaran till Swedebeats app, i den utsträckning denna används i leveransen av Produkterna, och leverantörerna av lager- och leveranslösningar med vilka Swedebeat har avtal. Det innefattar inte (utan begränsning) Swedebeat eller din Internetleverantör, innehållsleverantörer eller leverantörer av betalningslösningar.
  3. Undantaget från ansvar gäller så länge som orsaken till förseningen eller bristen kvarstår. Om orsaken till förseningen eller bristen upphör, kan ansvar uppkomma om Swedebeat är skyldigt att uppfylla avtalet och inte gör detta.
  4. Swedebeat kan vidare inte garantera att Produkterna är fria från förlust, förvanskning, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhetsstörningar. Så länge Swedebeat gör vad som rimligen kan väntas för att undvika eller motverka effekterna av sådan förlust, förvanskning, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhets störningar, skall Swedebeat inte ansvara för förlust som kan uppkomma som en effekt. Du är ansvarig för att göra back-up på ditt eget system, inklusive Swedebeat-produkter anskaffade från tjänsten, och att upprätthålla virusskydd, brandväggar och andra skyddsåtgärder på detta.
  5. Då Produkter kan köpas från Swedebeat för kommersiella syften, är Swedebeat inte ansvarigt för några företagsrelaterade förluster, t ex inkomstbortfall. Swedebeat är inte heller ansvarigt för någon indirekt skada, innefattande, utan inskränkning:
   1. förlust som en konsekvens av minskad eller avbruten produktion eller försäljning;
   2. förlust som en konsekvens av att varorna inte kan användas som avsett;
   3. förlust av vinst som en konsekvens av att ett kontrakt med tredje man blir ogenomförbart eller inte korrekt utfört, och
   4. förlust av eller skada på annan egendom än själva produkterna och egendom som har en nära och direkt koppling till produkternas avsedda användning.
  6. Oavsett vilket kan du kräva ersättning om skadan beror på grovt vårdslösa eller uppsåtliga handlingar som har vidtagits av Swedebeat eller under Swedebeats kontroll eller styrning.
   1. Eventuell ersättning som krävs från Swedebeat får täcka ekonomisk skada som har uppkommit som ett resultat av förseningen eller bristen. Du kan emellertid enbart kräva ersättning för förluster som är rimligen förutsägbara effekter av brott mot detta avtal.
    Swedebeats ersättningsskyldighet för försening eller brist kan minskas om du inte har vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa din skada. Skäliga åtgärder innefattar, utan begränsning, att bibehålla säkerheten på datorer och apparater som du använder, att förvara information om ditt konto (inklusive användarnamn, lösenord och kreditkortsinformation) säkert, att installera och använda uppdaterad antivirusmjukvara, att installera mjukvaruuppdateringar och att göra back-up-kopior av Produkterna och data som har en nära och direkt koppling till Produkternas avsedda användning. Ersättningen kan också minskas om den skulle bli orimligt hög jämfört med den skada som normalt uppkommer i liknande fall, och på grund av andra förhållanden.
    swedebeat är under inga omständigheter ansvarigt för ett totalt belopp som överstiger SEK 1.200, om inte skadan beror på grov vårdslöshet eller uppsåtliga eller medvetna och uppsåtliga handlingar som har vidtagits av Swedebeat eller under Swedebeats kontroll eller styrning.
   2. Swedebeat ansvar för förluster som är en konsekvens av förseningar eller brister i innehåll och tjänster som tillhandahålls utan kostnad skall vara begränsat till förseningar eller brister som beror på grov vårdslöst eller uppsåtligt agerande.
   3. Inget i detta avtal begränsar Swedebeats ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vårdslöshet enligt gällande lag.

Swedebeat kan länka från webbplatsen till andra webbplatser som ligger utanför Swedebeats kontroll, och webbplatser utanför Swedebeats kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Swedebeat försöker säkerställa att Swedebeat enbart länkar till webbplatser som delar Swedebeats personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Swedebeat inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

11. Force Majeure

Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar säljaren kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändringar av Villkoren

Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att säljaren har informerat kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

13. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. Tillämplig lag och tvist

 1. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med säljarens kundtjänst. Vid eventuell tvist följer säljaren beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.
 2. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts den 2013-04-13