Production

Koncept produktioner
 

Vi producerar och distribuerar utbildningsmaterial, film och musik till flera populära koncept klasser.

Exempel på våra tjänster:

  • Mixning
  • Mastring
  • Filmning för DVD
  • Administration av upphovsrätt och licenser
  • Omslagsdesign
  • Fabrik för CD/DVD
  • Digital distribution via downloads och Swedebeat Music app